Termeni și condiții

CONDITII INCHIRIERE AUTO

Bradus Auto Rent va pune la cunostinta conditiile de inchiriere auto, tuturor clientilor care isi doresc sa beneficieze de serviciile noastre. Acestea la rindul lor, trebuie sa accepte si sa respecte conditiile care sunt specificate in Contractul de chirie auto. Sa studieze si sa dea acordul cu privire la conditiile indicate in Contractul de inchiriere auto.

  • Perioada minima de luare a unei masini in chirie este de 2 zile ;
  • Se interzice transmiterea automobilului altor personae;
  • Automobilul trebuie sa fie returnat in stare functional;
  • Automobilul se returneaza curat interior si exterior;

Clientul care face solicitarea si care va conduce  masina, o sa fie si persoana care v-a semna contractul si care trebuie sa respecte conditiile mentionate in contract cu privire la chirie auto. Persoana trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • Clientul trebuie sa aiba virsta minima implinita de 21 ani;
  • Sa detina act de identitate valabil pentru Moldova;
  • Sa demonstreze ca detine permis de conducere auto valabil;
  • A obtinut permisul de conducere de minim 2 ani;

    Acestea sunt niste conditii obligatorii, iar in cazul in care clientul nu indeplineste cumulativ   toate aceste cerinte, nu poate fi incheiat contractul de chirie auto.

  • Plata pentru serviciile de inchiriere auto este exprimata in moneda nationala;
  • Achitarea platii pentru chirie auto se va efectua integral, pentru toata perioada indicata in contract, pina la preluarea 

Predarea – Primirea unui automobil de inchiriat se face in conformitate cu contractulul de chirie auto, in care sunt stipulate toate obligatiile si conditiile locatarului. Transmiterea automobilului in locatiune catre locatar se face in baza unui proces – verbal de transmitere, semnat de catre ambele parti, unde va fi scrisa data si ora transmiterii si alte mentiuni care vor fi necesare.

Locatarul se obliga sa restituie automobilul inchiriat la expirarea termenului stabilit in contract, in starea in care i-a fost transmis, tinind cont de uzura normal a automobilului.

In caz de nerespectare a termenului de predare a  autoturismului, sunt prevazute costuri suplimentare, indicate in contract, pentru fiecare ora de intirziere.

 

Odata cu semnarea contractului de inchiriere a masinei, beneficiarul isi asuma responsabilitatea sa respecte toate punctele stipulate in contract privind obligatiile locatarului, precum si sa respecte legea in vigoare privind circulatia pe drumurile nationale.